ADAudit Plus

Active Directory ve File Server Denetleme Çözümü

ADAudit Plus, Domain Controller ve FileServer gibi ağınızdaki kritik kaynakların denetlenebilmesine olanak sağlayan yazılımdır. ADAudit Plus ile; Domain Controller gibi ağdaki kritik kaynakların AD nesneleri hakkındaki tüm bilgilerle denetlendiğinden, izlendiğinden ve bildirildiğinden emin olabilirsiniz.

Olaylara özel 150+ ayrıntılı GUI raporu ve e-posta uyarılarıyla Kullanıcı, Grup, GPO, Bilgisayar, OU, DNS, AD Şeması ve Yapılandırma Değişiklikleri yapabilirsiniz.

File Server’larınız üzerinde yapılan tüm değişiklikleri (Dosya silme , ekleme , yetki değiştirme vb.) kolay bir şekilde raporlayabileceğiniz ve bu hareketleri e-mail bilgilendirme yoluyla size bildirebilecek bir uygulamadır.

Sunucularınız ve son kullanıcı bilgisayarlarında yapılan hareketleri de kolay bir şekilde raporlayıp e-mail bilgilendirme yolu ile bilgi alabilirsiniz.

Disk alanından tasarruf etmek için denetlenen olayların periyodik arşivleme işlemini çalıştırabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde senelerce tüm loglarınızı arşivlemiş ve geriye dönük kullanabilir hale gelebilirsiniz.

Uyumluluk İçin En İyi Çözüm

Uyumluluk İçin En İyi Çözüm Küçük veya Büyük işletmeler SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA gibi endüstriye özel Uyumluluk Yasalarına uymalıdır.

Uyumluluğa özel önceden yapılandırılmış raporlar ve uyarılar sayesinde Windows ağınızın standart prosedür olarak periyodik güvenlik raporları ve e-posta uyarılarıyla 7 gün 24 saat denetim altında olmasını sağlayabilirsiniz.

Zamanlanabilir ve önceden yapılandırılmış 150+ denetim raporları arasından seçim yapıp, analiz amacıyla, özel raporlar oluşturup, profil tabanlı raporlar düzenleyin ve arşivlenen verilerden bildirim yapabilirsiniz.

Windows AD nesne değişikliklerini (Kullanıcılar, OU, Gruplar, GPO, Bilgisayar, Sema, DNS ve Sistem) takip edip ve yetkilendirilmemiş ağ erişimi/değişiklik olayları hakkında e-posta uyarıları alabilirsiniz.

Özellikler

– Domain Controller’ınızda ve dosya sunucularınızda kim?, ne zaman?, nerede? ve ne yaptı? sorularınıza cevap alabilirsiniz.

– Domain Controller ve dosya sunucunuzda ki hareketleri alarm haline getirerek her hareketten haberdar olabilirsiniz.

– PCI, SOX, GLBA, FISMA ve HIPAA standartlarına uygun raporlar almanızı sağlayabilirsiniz.

– Özelleştirilebilen raporlar sayesinde istediğiniz kişi  veya cihaz bazlı grafiksel raporlar alabilir ve bunları zaman bazlı otomatik olarak mail ile alabilirsiniz.

– NetApp, EMC , Windows File Server ve Windows File Clusterınızı denetleyebilirsiniz.

– Başka SIEM ürünleri ile entegre olabilir ve loglar başka sistemlere aktarılabilir.

– Loglar istenildiği süre kadar arşivlenebilir ve arşivlenmiş data geri sisteme yüklenebilir. Hatta arşivlenmiş data içerisinde veri arama işlemi yapılabilir.

blank
blank
×
blank 

Hemen denemek için; Online Demo Center